Privacy policy

Jessica Landrieu Medische Pedicure (Voetboutique), met maatschappelijke zetel te 3530 Helchteren, Gote Baan 367, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0742.921.218, RPR Antwerpen afdeling Hasselt (hierna, ‘wij’, ‘we’ of ‘Voetboutique’), vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Wij nemen dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’).

Voor de toepassing van deze privacyverklaring wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Het gaat met andere woorden om alle informatie op basis waarvan een persoon geïdentificeerd kan worden. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook uw IP-adres.

Anonieme gegevens en gegevens over overleden personen of rechtspersonen zijn geen persoonsgegevens in de zin van de AVG. Er is enkel sprake van anonieme gegevens als de gebruiker op geen enkele manier een verband kan leggen met de betrokken persoon.
Het begrip ‘verwerken’ is heel ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, combineren, archiveren en wissen van gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voetboutique verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Voetboutique verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voetboutique verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Voetboutique analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Voetboutique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voetboutique) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voetboutique bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Houd er rekening mee dat tal van (wettelijke) bewaartermijnen ertoe leiden dat persoonsgegevens opgeslagen (moeten) blijven. Dit geldt met name voor registratieverplichtingen en bewaarplichten met betrekking tot vennootschapsrecht of belastingrecht (bijv. Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, Belastingwetgeving, Wetboek Economisch Recht,etc.).Voor zover geen bewaarplicht bestaat, worden de persoonsgegevens routinematig gewist nadat het doel waarvoor ze zijn verzameld, is verwezenlijkt. Daar komt bij dat wij persoonsgegevens kunnen bewaren als u ons hiervoor toestemming heeft verleend of als wij deze gegevens mogelijks nodig hebben in het kader van een rechtsvordering. In dat laatste geval dienen we bepaalde persoonsgegevens te gebruiken als bewijsmiddelen. Met het oog hierop bewaren we bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn, die tot dertig jaar kan bedragen; de gebruikelijke verjaringstermijn in verband met persoonlijke rechtsvorderingen bedraagt echter tien jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voetboutique verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voetboutique gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Voetboutique gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:

Naam _ga
Type statistisch
Doel statistisch informatie over het gebruik van de website
Bewaartermijn 2 jaar

Naam __atuvc marketing
Type marketing
Doel social sharing
Bewaartermijn 1 jaar

Naam __uin_mm
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 44 dagen

Naam _at.cww
Type marketing
Doel social sharing
Bewaartermijn persistent

Naam _ljtrtb_#
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam 01AI
Type marketing
Doel technische informatie verzamelen
Bewaartermijn 1 jaar

Naam ab
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 1 jaar

Naam APID
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 1 jaar

Naam at-lojson-cache-#
Type marketing
Doel social sharing
Bewaartermijn persistent

Naam at-rand
Type marketing
Doel social sharing
Bewaartermijn persistent

Naam audience
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 1 jaar

Naam bkdc
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 179 dagen

Naam bku
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 179 dagen

Naam bs_mop_u3s
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 29 dagen

Naam bt2
Type marketing
Doel social sharing
Bewaartermijn 255 dagen

Naam c
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam CMID
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam CMPRO
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 3 maanden

Naam CMPS
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 3 maanden

Naam CMRUM3
Type marketing
Doel marketing advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naamc sync
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam data-mm
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 1 jaar

Naam di2
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 1 jaar

Naam dspuuid
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 29 dagen

Naam EE
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 119 dagen

Naam eid
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 6 maanden

Naam fid
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 2 maanden

Naam fr
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 3 maanden

Naam gid
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 3 jaar

Naam HRL8
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 27 dagen

Naam i
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam id
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam IDE
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam IDSYNC
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 1 jaar

Naam khaos
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam KRTBCOOKIE_#
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 29 dagen

Naam 2 ljt_reader advertising 1 jaar
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam loc
Type marketing
Doel locatie-informatie
Bewaartermijn 1 jaar

Naam MMTH
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 7 jaar

Naam mt_misc
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 29 dagen

Naam mt_mop
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 29 dagen

Naam mus
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 1 jaar

Naam pb_rtb_ev
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam pid
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam psyn
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 29 dagen

Naam PUBMDCID
Type marketing
Doel marketingservices leveren 3 maanden
Bewaartermijn 3 maanden

Naam PugT
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 29 dagen

Naam put_#
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 29 dagen

Naam rpb
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 29 dagen

Naam rpx
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 29 dagen

Naam SEUNCY
Type marketing
Doel identificatie van de gebruikers voor marketingdoeleinden
Bewaartermijn 179 dagen

Naam TestIfCookieP
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 1 jaar

Naam tone
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 29 dagen

Naam tu
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 29 dagen

Naam tuuid
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 3 maanden

Naam tuuid
Type marketing
Doel cookietoestemming
Bewaartermijn 1 jaar

Naam tuuid_last_update
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 3 maanden

Naam tuuid_lu marketingservices leveren
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 1 jaar

Naam u
Type marketing
Doel targeted marketing
Bewaartermijn 1 jaar

Naam ud
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 119 dagen

Naam uid
Type marketing
Doel social sharing
Bewaartermijn 1 jaar

Naam uid
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam um
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 3 maanden

Naam UM1
Type
Doel advertising
Bewaartermijn 2 maanden

Naam umeh
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 3 maanden

Naam uu
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam uuid
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam uuid
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 29 dagen

Naam uuid2
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 3 maanden

Naam uuidc
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam 3 uvc
Type marketing
Doel social sharing
Bewaartermijn 1 jaar

Naam V
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 1 jaar

Naam vc
Type marketing
Doel social sharing
Bewaartermijn 1 jaar

Naam vi
Type marketing
Doel advertising
Bewaartermijn 2 maanden

Naam visitor-id
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 1 jaar

Naam xtc
Type marketing
Doel social sharing
Bewaartermijn 1 jaar

Naam __smToken
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 1 jaar

Naam __smVID
Type marketing
Doel marketingservices leveren
Bewaartermijn 29 dagen

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voetboutique en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@voetboutique.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (‘GBA’)
Drukpersstraat 35 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be